7 giờ 30, thứ 4, ngày 15 tháng 09 năm 2021. Lễ khai giảng năm học 2021-2022 của tỉnh Lâm Đồng sẽ được tổ chức tại Hội trường tỉnh ủy Lâm Đồng và được phát trực tiếp trên Đài ...